Agenda Cie PresentatiesUitnodiging voor de vergadering op woensdag 9 oktober 2019
20:00 uur, locatie raadzaal


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Verslag commissievergadering 11 september 2019
 
4 DCMR, presentatie over taken en werkzaamheden
 
5 Presentatie over gevolgen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 
6 Punten voor een volgende vergadering
 
7 Sluiting