Oostvoorne

De kern Oostvoorne vormde tot 1 januari 1980 gezamenlijk met de kern Tinte de voormalige gemeente Oostvoorne.

 

De naam


Onwillekeurig zult u zich afvragen hoe een dorp in het westen van het voormalig eiland Voorne nu juist aan de naam Oostvoorne komt. De verklaring is als volgt.
Tot omstreeks het jaar 1200 vormden namelijk de eilanden Voorne en Flakkee één geheel. En op dat eiland lag Oostvoorne ook inderdaad in het oosten.
Voor de naam "Voorne" zijn verschillende verklaringen mogelijk. De ene uitleg is dat het is afgeleid van Voorland, waarmee het land aan de kust wordt aangeduid. Een andere verklaring is de afleiding van "Vroon", zoals in de Middeleeuwen de eigendommen van de regerende vorst genoemd werden.

Een opvallend detail is dat Oostvoorne geen 'straten' kent. Geen enkele weg in het dorp is aangeduid met een naam die eindigt op 'straat'. Deze traditie wordt ook bij de naamgeving van nieuwe wegen nog steeds in ere gehouden.De geschiedenis


Omstreeks 1100 is de naam Voorne voor het eerst genoemd. Oostvoorne was toen niet meer dan een burcht, een kapel en enige bijgebouwen.
Rond 1350 begon zich een dorp te vormen. Dat kwam vooral doordat Burchtvrouwe Machteld van Voorne aan de hofkapel een Kannonnye stichtte van een Deken en acht Kannunnikken. Oorspronkelijk waren er voor Oostvoorne ook nog niet veel uitbreidingsmogelijkheden omdat slechts de hoger gelegen gronden bruikbaar waren. Geleidelijk werden er echter stukken land ingedijkt en al gingen door verschillende overstromingen weer grote stukken verloren, op de duur werd het bruikbare gebied toch steeds groter.
Omstreeks 1500 had het dorp zijn tegenwoordige grootte, wat gebied betreft, bereikt. Vanaf die tijd is een voortdurende bevolkingstoename te zien.
De bevolking bleek zich in de loop der jaren gemakkelijk aan de verschillende veranderingen te kunnen aanpassen.
Waren landbouw en veeteelt eerst de hoofdzaak, omstreeks 1900 heeft er een vrijwel algemene overschakeling naar de tuinbouw plaatsgevonden, terwijl ook de bloembollencultuur opgang maakt. Het is ook een van de eerste plaatsen in het land waar de glazen warenhuizen verschenen.
Geleidelijk is Oostvoorne door de vakantiegangers ontdekt. In 1946 is het recreatiecentrum Kruininger Gors gesticht. Een groot en destijds groots opgezet terrein waar in het hoogseizoen zo'n 10.000 gasten verblijven.Gebouwen


Oostvoorne kent de volgende bijzondere gebouwen

 

Kerk


Opvallend is de peervormige spits. Op de plaats waar nu de kerk staat, stond vroeger de Kapel van de Burchtheren van Voorne. Omstreeks 1400 is de toren erbij gebouwd. De kapel brandde in 1612 af, maar de toren bleef behouden. In plaats van de kapel is toen de tegenwoordige kerk gebouwd.
Nog voordat deze gereed was, werd op last van de Staten van Holland de toren verhoogd, omdat deze moest kunnen dienen als baken voor de scheepvaart. Waarschijnlijk kreeg de toren toen haar peervormige spits.
 

Burcht


Achter het voormalige gemeentehuis ligt een vrij hoge terp, waarop vroeger de Burcht van de Heren van Voorne heeft gestaan. Uit historische documenten is af te leiden dat met de bouw daarvan kort na 1100 is begonnen. Over de stichting en het ontstaan van de burcht bestaan verschillende meningen. Lange tijd was de meest gangbare uitleg dat de burcht werd gesticht door de Noormannen, die hier een versterking bouwden en vanwaar zij hun rooftochten in het land ondernamen. Een latere verklaring was dat de versterking juist tégen de Noormannen was gebouwd en wel door Pelgrim van Voorne, een zoon van Diederik VI. Een derde uitleg trekt het bestaan van Heer Pelgrim in twijfel en gaat ervan uit dat de burcht onmiddellijk na de verdrijving van Heer Hugo van Voorne uit Poortvliet werd gebouwd. De bouwwijze wijst daar ook op. De verschillende onderdelen als toren, muur en slotpoort staan geheel los van elkaar en het geheel geeft de indruk van in haast te zijn gebouwd. Een vaststaand feit is dat Jacoba van Beieren de burcht gebruikte als zomerresidentie en hier enige gelukkige levensjaren doorbracht met Frank van Borselen. Met haar overlijden ging ook de burcht ten onder. De overblijfselen van de burcht zijn te bezichtigen. In het voor de burcht gelegen V.V.V.-kantoor kunt u de toegangssleutel ophalen.


Stenen baken en kogeloven


Het Stenen baken is een verdedigingswerk dat dateert uit de tijd dat de Brielsche Maas nog een bevaarbare monding had. Het is op last van de Gecommitteerde Raden gebouwd in 1674 ter vervanging van een houten baken. Nabij het Stenen baken is een kogelgloeioven gelegen. Hier werden kogels gloeiend verwarmd alvorens ze op de vijandelijke (houten) schepen af te vuren. Elke treffer was gericht op het veroorzaken van brand. Het Stenen baken en de kogelgloeioven zijn gelegen nabij het Brielse Meer en zijn zowel langs het fietspad (vanaf einde Heindijk)als via de Katteweg bereikbaar.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Historie