Griffie

De griffier is de secretaris van de gemeenteraad - zoals de gemeentesecretaris dat is van het college van B&W - en ondersteunt als zodanig de raad en de voorzitter van de raad.

Hij bereidt de vergaderingen voor van de raad en de raadscommissies, bewaakt het bestuurlijke besluitvormingsproces en geeft inhoudelijk sturing aan de ontwikkeling van het dualisme.

De griffier wordt, in tegenstelling tot ambtenaren van de gemeentelijke organisatie, door de raad benoemd en ontslagen.

Griffier is de heer R. de Vries

Telefoon (0181) 40 81 05

E-mail: r.devries@westvoorne.nl

Ronald de Vries

Ronald de Vries
 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Gemeenteraad > Griffie