Gemeenteraad

De raad en het college hebben ieder hun eigen taak. De raad treedt op namens de bevolking, geeft kaders aan en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af. Wanneer de raad eenmaal de grote lijnen heeft vastgesteld, is het aan het college om te bepalen hoe zij dat gaan uitvoeren. Het financiƫle kader wordt jaarlijks door de raad vastgelegd in de begroting. Deze taakverdeling tussen raad en college is een gevolg van de invoering van het dualisme. De raad van Westvoorne bestaat uit 15 gekozen leden. De burgemeester is voorzitter van de raad, de griffier ondersteunt de raad. Ieder fractie mag maximaal 2 fractie-assistenten aanwijzen. De fractie-assistenten kunnen deelnemen aan vergaderingen van de raadscommissies.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Gemeenteraad