Gemeenschappelijke regelingen

Naast de “gewone” bestuurlijke taken, zijn er ook gemeenschappelijke regelingen waarin portefeuillehouders benoemd zijn in AB’s.

 

DCMR

            Lid       : Bert van der Meij

            Plv.lid  : Jan van Rij

 

Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie

            Lid       : Bert van der Meij

            Plv.lid  : Jan van Rij

 

Recreatieschap VPR

            Lid       :  Bert van der Meij

            Plv.lid  : Jan van Rij

 

Syntrophos

            Lid       : Erik Mulder

            Plv.lid  : Peter de Jong

 

VRR

            Lid       : Peter de Jong

            Plv. lid : Erik Mulder

 

De Welplaat

            Lid       : Erik Mulder

            Plv. lid : Peter de Jong

 

Metropoolregio tot oprichting GR

            Lid Bestuursforum: Peter de Jong

            Plv. lid : Erik Mulder

 

Stadsregio:

            Lid AB: Jan van Rij

            Plv. lid: Bert van der Meij

 

Leerplicht:

            Lid       : Erik Mulder

            Plv. lid : Peter de Jong

 

Streekarchief:

            Lid       : Peter de Jong

            Plv. lid : Erik Mulder

GGD Rijnmond:

            Lid       : Erik Mulder

            Plv. lid : Peter de Jong

 

Stuurgroep VP: (Geen GR):

            Leden: Peter de Jong en Jan van Rij

            Plv. leden: Bert van der Meij en Erik Mulder

 

Platform hinder en veiligheid:

Leden:  Peter de Jong en Bert van der Meij

 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie