Declaraties collegeleden 2013-2016

Vanaf 1 oktober 2013 zijn de declaraties van de burgemeester en de wethouders  achteraf per kwartaal openbaar gemaakt door middel van publicatie op de website van de gemeente Westvoorne.

De laatste jaren zijn er steeds meer voorbeelden hoe kwetsbaar de positie van politieke ambtsdragers is, onder andere door het onderzoek door de media naar de ‘bonnetjes’ van uitgaven door bestuurders. Politieke ambtsdragers bevinden zich als het gaat over ‘vergoeding van kosten’ of ‘gebruik maken van voorzieningen’ in een glazen huis. Het gemeentebestuur van Westvoorne is van mening dat vergoedingen voor bestuurders voor alles transparant moeten zijn. Een heldere verantwoording van de uitgaven is van groot belang. Gemeente Westvoorne heeft integriteit en openheid hoog in het vaandel staan. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan integriteit als onderdeel van de voortdurende professionalisering van de organisatie.

De documenten zijn hier terug te vinden.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie