Vergadering Burgemeester en wethouders 26-08-2014

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 06-10-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 26 augustus 2014

Bijgevoegde documenten

1 Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2017

Bijgevoegde documenten

2 Tijdelijke verhuur Tintestein

Bijgevoegde documenten

3 Aanwijzingsbesluit van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet

Bijgevoegde documenten

4 Beƫindiging subsidie VVV

Bijgevoegde documenten

5 Vloer verenigingsgebouw Tinte

Bijgevoegde documenten

6 Herziening businesscase glas 2014

Bijgevoegde documenten

7 Grondruil Floris van Eijkstraat 7a en 9 Rockanje

Bijgevoegde documenten

8 Regionale samenwerking Wabo/VTH-taken

Bijgevoegde documenten

9 Bosweg 7 Rockanje

Bijgevoegde documenten

10 Omgevingsvisie Westvoorne 2030

Bijgevoegde documenten

11 Ruimtelijk beleid Mantelzorgwoningen / gebruik bijgebouwen

Bijgevoegde documenten

12 Paardenpoep op de weg

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie