Vergadering Burgemeester en wethouders 19-08-2014

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 30-09-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 19 augustus 2014

Bijgevoegde documenten

1 Duurzaamheidsparagraaf in bestuurlijke behandelvoorstellen

Bijgevoegde documenten

2 Voorgenomen fusie OBS De Zonnebloem en OBS De Hoeksteen

Bijgevoegde documenten

3 Strategische agenda Voorne Putten

Bijgevoegde documenten

4 Evaluatie burgerparticipatieproces omvormen groen Westvoorne

Bijgevoegde documenten

5 Uitvoering taken in het kader van bewegwijzering

Bijgevoegde documenten

6 Aankoop glaslocatie Kleidijk 11 Oostvoorne, mevr. Bergwerff - Van Marion

Bijgevoegde documenten

7 Verzoek tot wijziging subsidiebeschikking provincie voor de glassanering in Westvoorne

Bijgevoegde documenten

8 Kiteschool Badstrand Rockanje

Bijgevoegde documenten

9 Beleid realisatie carports in voortuin

Bijgevoegde documenten

10 Zandloper 1 Rockanje

Bijgevoegde documenten

11 Kreekpad 3 Rockanje

Bijgevoegde documenten

12 APV aanpassing

Bijgevoegde documenten

13 Klachtenoverzicht 2013

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie