Vergadering Burgemeester en wethouders 01-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 17-03-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 1 juli 2014

Bijgevoegde documenten

1 Leefbaarheid Tinte

Bijgevoegde documenten

2 Collegeprogramma 2014-2018

Bijgevoegde documenten

3 Vragen uit de raad van juni 2014

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie