Vergadering Burgemeester en wethouders 18-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 10-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 18 december 2018

Bijgevoegde documenten

1 Verlengde Lodderlandsedijk 12 in Rockanje

Bijgevoegde documenten

2 Beantwoording brieven over windscherm Raadhuislaan 18 Rockanje

Bijgevoegde documenten

3 Visie Wonen in Westvoorne 2030+

Bijgevoegde documenten

4 Verslag Archief -en informatiebeheer 2017-2018

Bijgevoegde documenten

5 Toestemming overdracht rechten en verplichtingen overeenkomst Torenweg 1 en Middelweg 9A te Rockanje

Bijgevoegde documenten

6 Jaarprogramma subsidies 2019 (voorlopige en definitieve subsidies).

Bijgevoegde documenten

7 Financiƫle verordening conform artikel 212 gemeente Westvoorne 2018

Bijgevoegde documenten

8 Verlenging onderhoudscontract Voorne Putten Werkt! (VPW) 219

Bijgevoegde documenten

9 Dienstverleningsovereenkomst mantelzorgpas Groupcard 2019

Bijgevoegde documenten

10 Mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid Westvoorne

Bijgevoegde documenten

11 Raadsbrief commissie jeugdhulp

Bijgevoegde documenten

12 Overeenkomst Attenza ten behoeve van levering van spoed- en respijtzorg

Bijgevoegde documenten

13 Vaststelling bestemmingsplan "Zwartelaan 26 Oostvoorne"

Bijgevoegde documenten

14 Toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling SVHW

Bijgevoegde documenten

15 Beleidsregels Standplaatsen Westvoorne 2019 en Marktverordening Westvoorne 2019

Bijgevoegde documenten

16 NKStrandrace Rockanje

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie