Vergadering Burgemeester en wethouders 11-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 20-01-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 11 december 2018

Bijgevoegde documenten

1 Ondertekening Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Bijgevoegde documenten

2 Teruglevering percelen Westerlandseweg Tinte

Bijgevoegde documenten

3 Plan van aanpak personen met verward gedrag

Bijgevoegde documenten

4 Beleidsregels Vervoersregeling Jeugdhulp

Bijgevoegde documenten

5 Meerjarenonderhoudsplan 2019-2028 - gemeentelijk vastgoed

Bijgevoegde documenten

6 Bedrijvenloket Duurzaam Ondernemen

Bijgevoegde documenten

7 Leidraad Windenergie

Bijgevoegde documenten

8 Nieuwbouw woning Hoefweg 3 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie