Vergadering Burgemeester en wethouders 04-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 17-01-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 4 december 2018

Bijgevoegde documenten

1 Huur- en ingebruikstellingsovereenkomsten MFC De Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

2 ROTZ

Bijgevoegde documenten

3 Zienswijze deelname Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA

Bijgevoegde documenten

4 Buurtbemiddeling

Bijgevoegde documenten

5 Maatregelen jaarwisseling 2018-2019

Bijgevoegde documenten

6 Gescheiden afvalinzameling op kantoor

Bijgevoegde documenten

7 Evaluatie verkiezingen gemeenteraad Westvoorne 2018

Bijgevoegde documenten

8 Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019

Bijgevoegde documenten

9 Stand van zaken integratie doelgroepenvervoer en openbaar vervoer Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

10 Projectvoorstel Fijn je te Zien van Munity Services

Bijgevoegde documenten

11 Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wmo en Jeugdwet

Bijgevoegde documenten

12 Decentralisatie schakelklas

Bijgevoegde documenten

13 Inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning, Wmo-begeleiding en begeleiding/extramurale zorg jeugd

Bijgevoegde documenten

14 Evaluatie harmonisatie peuteropvang en aanvullende kwaliteitsimpuls VVE

Bijgevoegde documenten

15 Verkoop perceel grond naast en achter Bosweg 34 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

16 Verkoop preceel grond bij Kleidijk 13 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

17 Krediet aanpassing gemeentehuis

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie