Vergadering Burgemeester en wethouders 20-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Marja Roza-de Pijper
Dit item is verlopen op 04-01-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 20 november 2018

Bijgevoegde documenten

1 Molendijk 6 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Bezwaarschrift tegen het namens het college van burgemeester en wethouders genomen besluit van 10 juli 2017 waarbij positief is beslist op verzoek om handhavend op te treden tegen (illegale) bewoning

Bijgevoegde documenten

3 Bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Afzien van het gemeentelijk voorkeursrecht van koop van Stationsweg 50 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

5 Nieuwe verdeelsleutel financiering marketingorganisatie

Bijgevoegde documenten

6 Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

7 Beleisregel mestopslag

Bijgevoegde documenten

8 Verlening opstalrecht Duinrand 16 te Rockanje

Bijgevoegde documenten

9 Taakstelling statushouders

Bijgevoegde documenten

10 Plan van Aanpak Jeugdparticipatie

Bijgevoegde documenten

11 Programma Ondermijning Voorne 2018-2020

Bijgevoegde documenten

12 Wijziging APV Westvoorne 2019

Bijgevoegde documenten

13 2e Tussenrapportage 2018 Syntrophos

Bijgevoegde documenten

14 2e Bestuursrapportage 2018

Bijgevoegde documenten

15 Belastingverordeningen 2019 en kwijtscheldingsverordening 2019

Bijgevoegde documenten

16 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2018 (AVOI 2018)

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie