Vergadering Burgemeester en wethouders 06-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 22-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 6 november 2018

Bijgevoegde documenten

1 Bewegingsonderwijs

Bijgevoegde documenten

2 Gunning evaluatieonderzoek proces tijdelijke huisvesting De Zeewinde

Bijgevoegde documenten

3 Principeverzoek ontwikkeling nieuw landgoed Berkenrijs Rockanje

Bijgevoegde documenten

4 Werkwijze constructiegegevens

Bijgevoegde documenten

5 Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Walinxweg 3 Rockanje

Bijgevoegde documenten

6 Selectielijst archieven 2017

Bijgevoegde documenten

7 Tijdelijke huisvesting De Zeewinde, heroverweging klankbordgroep Zeewinde

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie