Vergadering Burgemeester en wethouders 30-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 13-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 30 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

1 Instelling verkeersmaatregel op de Burg.Bolwidtweg en De Ruy ter voorkoming van een onveilige situatie c.q. oneigenlijk gebruik van het trottoir

Bijgevoegde documenten

2 Nieuw reserverings- zwemlesadministratie- en kassasysteem voor de drie accommodties

Bijgevoegde documenten

3 Voortgang samenwerking Voorne

Bijgevoegde documenten

4 Verdeling producten over portefeuillehouders

Bijgevoegde documenten

5 Wob-verzoek handhavingsverzoek

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie