Vergadering Burgemeester en wethouders 23-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 02-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 23 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

1 Benoeming voorzitter bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Brielle en Westvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Grondruil project Vroonapart

Bijgevoegde documenten

3 Buurtbus Tinte

Bijgevoegde documenten

4 Aanwijzingsbesluit carbidschieten

Bijgevoegde documenten

5 Haalbaarheidsonderzoek Warmtesysteem Tinte-Vierpolders

Bijgevoegde documenten

6 Stort van staalslakken nabij Zwartedijk-N57 in gemeente Hellevoetsluis

Bijgevoegde documenten

7 Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam eerste halfjaar 2018

Bijgevoegde documenten

8 Evenementenvergunning demonstratie elektrisch vliegen

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie