Vergadering Burgemeester en wethouders 09-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 25-11-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 9 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

1 Verkoop openbaar groen achter Zwartelaan 20 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Verlenging aanstelling kwartiermaker Fieldlab Westvoorne Green Economy

Bijgevoegde documenten

3 Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne 2017

Bijgevoegde documenten

4 Brief Hellevoetsluis onderzoek windlocatie G Haringvlietdam binnenzijde

Bijgevoegde documenten

5 Verhuur van een perceel gemeentegrond aan de Vestalaan in Rockanje

Bijgevoegde documenten

6 Aanpakken H2S overlast riool en BBB in de Alardusdreef Rockanje

Bijgevoegde documenten

7 Richtlijn toeristische bewegwijzering Westvoorne

Bijgevoegde documenten

8 Verlenging toeristisch informatiepunt Rockanje

Bijgevoegde documenten

9 Audit 2018 Vervanging archiefbescheiden

Bijgevoegde documenten

10 Definitief standpunt tijdelijke huisvesting Basisschool De Zeewinde

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie