Vergadering Burgemeester en wethouders 28-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 10-10-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 28 augustus 2018

Bijgevoegde documenten

1 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2017

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie