Vergadering Burgemeester en wethouders 17-07-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 30-09-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 17 juli 2018

Bijgevoegde documenten

1 Werkwijze project voetbalaccommodatie Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Meerjarenbeleidsplan Strategische Thema's Veiligheid 2019-2022

Bijgevoegde documenten

3 Tarieven huishoudelijke ondersteuning

Bijgevoegde documenten

4 Inzet Humanitas ESSM (Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel)

Bijgevoegde documenten

5 Begroting 2019-2022 van de Werkorganisatie Voorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie