Vergadering Burgemeester en wethouders 10-07-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 23-08-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 10 juli 2018

Bijgevoegde documenten

1 Ontwerp-bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte / Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Principeverzoek plaatsing Tiny House gemeente Westvoorne

Bijgevoegde documenten

3 Jaarprogramma subsidies 2017 (vaststelling definitieve subsidies)

Bijgevoegde documenten

4 Voorbereidingsbesluit Stationsweg 43-47 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

5 Machtiging om Nissewaard de gemeente Westvoorne te vertegenwoordigen bij de Europese openbare aanbesteding Dyslexiezorg Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

6 Onderzoek naar Acute zorg Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie