Vergadering Burgemeester en wethouders 25-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 09-08-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 25 juni 2018

Bijgevoegde documenten

1 Leidraad Windenergie

Bijgevoegde documenten

2 Beantwoording vragen Jaarstukken 2017

Bijgevoegde documenten

4 Begroting 2018 Onderwijsgroep PRIMOvpr en begroting 2018 Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

5 Evenementenaanvraagformulier en mandaatbesluit VRR ivm inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Bijgevoegde documenten

6 Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Bijgevoegde documenten

7 Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 5 juli 2017, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd

Bijgevoegde documenten

8 Beleidsregels overbruggingsuitkering

Bijgevoegde documenten

9 Vangnetregeling Participatiewet over 2017

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie