Vergadering Burgemeester en wethouders 19-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 05-08-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 19 juni 2018

Bijgevoegde documenten

1 Auto buitendienst

Bijgevoegde documenten

2 Brief inspectie Leefomgeving en Transport inzake testen vuurwerk schietbaan Europoort

Bijgevoegde documenten

3 Stankoverlast en aantasting riolering door H2S in het buitengebied oplossen

Bijgevoegde documenten

4 Ontwerp-beschikking Milieu Hes International Hartelstrook Milieudienst Rijnmond

Bijgevoegde documenten

5 Aankoop electrocar buitendienst

Bijgevoegde documenten

6 Realisatie 20 sociale huurwoningen Kolpapad/Hoogvlietlaan

Bijgevoegde documenten

7 Toekenning straatnaam locatie sanering glastuinbouw Middelweg Rockanje

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie