Vergadering Burgemeester en wethouders 05-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 28-07-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 5 juni 2018

Bijgevoegde documenten

1 Intrekken besluit parkeerverbodzone Kerkweg bedrijventerrein Moolhoek

Bijgevoegde documenten

2 Jaarstukken 2017

Bijgevoegde documenten

3 1e Bestuursrapportage 2018

Bijgevoegde documenten

4 Kadernota 2019

Bijgevoegde documenten

5 Overgangsregeling oudpapier en karton

Bijgevoegde documenten

6 Aanbesteding renovatie besturing minigemalen buitengebied

Bijgevoegde documenten

7 Rapportage 'van niks mis naar bewust goed' van de partners in het Sociaal Domein Voorne

Bijgevoegde documenten

8 Startnotitie integrale koers Sociaal Domein Voorne

Bijgevoegde documenten

9 Aanbesteding MFC De Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie