Vergadering Burgemeester en wethouders 12-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 27-07-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 12 juni 2018

Bijgevoegde documenten

1 Gezamenlijk Veiligheidsbeeld eenheid Rotterdam 2017

Bijgevoegde documenten

2 Dementievriendelijke samenleving op Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

3 Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2017

Bijgevoegde documenten

4 Ontslag voorzitter bezwaarschriftencommissie

Bijgevoegde documenten

5 Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2017

Bijgevoegde documenten

6 Benoeming bezwarencommissie personele aangelegenheden

Bijgevoegde documenten

7 Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 VAR

Bijgevoegde documenten

8 Erfafscheiding percelen langs Bolwidtweg Oostvoorne deel 2

Bijgevoegde documenten

9 Toestemming verkoop percelen overeenkomst sanering glastuinbouwbedrijven Langeweg 6/8 en Blindeweg 4a/6 in Rockanje

Bijgevoegde documenten

10 Meicirculaire 2018 gemeentefonds

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie