Vergadering Burgemeester en wethouders 29-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Jorriena de Jongh
Dit item is verlopen op 12-07-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 29 mei 2018

Bijgevoegde documenten

1 Brief gemeente Hellevoetsluis inzake voortgang onderzoek windlocatie Haringvlietdam (binnenzijde)

Bijgevoegde documenten

2 Jaarrekening DCMR 2017 en Begroting DCMR 2019

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie