Vergadering Burgemeester en wethouders 10-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 25-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 10 april 2018

Bijgevoegde documenten

1 Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het collegebesluit van 27 november 2017, waarbij is besloten op een Wob-verzoek.

Bijgevoegde documenten

2 Rondeweiweg 12 Rockanje.

Bijgevoegde documenten

3 Zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op het perceel Duinoordseweg 6 in Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

4 Evaluatie glasbeleid glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte.

Bijgevoegde documenten

5 Voortgang sanering glas 2017.

Bijgevoegde documenten

6 Wijziging verbeelding ontwerpbestemmingsplan Landgoed Drenkeling, Wonen in het park - fase 1b.

Bijgevoegde documenten

7 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verleggen en aanpassen van de gasleidingen bij het gasdrukstation aan de Ommeloopweg in Tinte.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie