Vergadering Burgemeester en wethouders 20-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 05-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 20 maart 2018

Bijgevoegde documenten

1 Bezwaarschrift gericht tegen het door burgemeester en wethouders genomen planschadebesluit d.d. 26 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

2 Invulling intentieverklaring One Tree Per Child

Bijgevoegde documenten

3 Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018, locaties Ziekewei 14-16 / Waterbospad (ongenummerd), Rondeweiweg 12 en Walinxweg 3 Rockanje

Bijgevoegde documenten

4 Afwikkeling faillissement Vechtstroom IV CV

Bijgevoegde documenten

5 Evaluatie Verordening duurzaamheidslening Westvoorne 2017 en de Verordening Blijverslening Westvoorne 2017

Bijgevoegde documenten

6 Verplaatsing woning Zwartelaan 26 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

7 Uitspraak Voorzieningenrechter over schorsingsverzoek omgevingsvergunning sportzaal Tintestein

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie