Vergadering Burgemeester en wethouders 13-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 27-04-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering B&W 13 maart 2018

Bijgevoegde documenten

1 Overeenkomst van ingebruikgeving Reddingsbrigade

Bijgevoegde documenten

2 Belastingen voorgenomen besluit SVHW

Bijgevoegde documenten

3 Fusie-effectrapportage OBS Mildenburg - JPS de Driehoek

Bijgevoegde documenten

4 Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs en ondersteuningsplan samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Bijgevoegde documenten

5 Huurovereenkomst Kitesurfschool Rockanje 2018

Bijgevoegde documenten

6 Beleidsregels Overbruggingsuitkering Participatiewet, IOAW en IOAZ

Bijgevoegde documenten

7 Aanpassing beleidsregels subsidiebeleid

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie