Vergadering Burgemeester en wethouders 06-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 19-04-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst B&W 6 maart 2018

Bijgevoegde documenten

1 Overeenkomst ingebruikgeving tijdelijke huisvesting basisscholen Rockanje

Bijgevoegde documenten

2 Principeverzoek Hippisch Centrum 't Groene Dak

Bijgevoegde documenten

3 Definitief besluit tot toetreding tot de coöperatieve vereniging Dimpact

Bijgevoegde documenten

4 Wijziging stedenbouwkundig plan fase 1 Landgoed Drenkeling

Bijgevoegde documenten

5 Fiscale aspecten realisatie MFC De Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

6 Loting- en verkoopprocedure vrije kavels De Erven (Landgoed Drenkeling)

Bijgevoegde documenten

7 Principeverzoek Kade 14 Tinte

Bijgevoegde documenten

8 Huurverhoging Woonbedrijf per 1 juli 2018

Bijgevoegde documenten

9 Voorlopige subsidie jongerenwerk en combinatiefunctionaris 2018 PUSH

Bijgevoegde documenten

10 Bestemmingsplan Colinslandsedijk 27 Tinte

Bijgevoegde documenten

11 Leveren van houtsnippers aan scholen en de kinderboerderij in Westvoorne

Bijgevoegde documenten

12 Convenant Aardgasvrije nieuwbouw

Bijgevoegde documenten

13 Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne

Bijgevoegde documenten

14 Beleidslijn familiewoning

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie