Vergadering Burgemeester en wethouders 20-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 19-04-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 20 februari 2018

Bijgevoegde documenten

1 Uitspraken rechtbank Rotterdam inzake beroepen tegen omgevingsvergunningen voor de realisatie van een caravanstalling met zonnedak en een tuinbouwbelevingscentrum aan de Konneweg Tinte

Bijgevoegde documenten

2 Voorontwerp bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne 2013 1e herziening (Fieldlab Green Economy)

Bijgevoegde documenten

3 Voortgang project Kreken Kweken

Bijgevoegde documenten

4 Hartveilig Wonen

Bijgevoegde documenten

5 Managementletter 2017

Bijgevoegde documenten

6 Inrichting stembureaus voor Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Bijgevoegde documenten

7 Fasedocument Definitief ontwerp MFC De Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

8 Buurt M/V 2018, Antes

Bijgevoegde documenten

9 Updaten hostingsysteem en monitoringssysteem van YP Cars uit Drachten

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie