Vergadering Burgemeester en wethouders 13-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 06-03-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering B&W 13 februari 2018

Bijgevoegde documenten

1 Beantwoording raadsvragen januari

Bijgevoegde documenten

2 Actualisatie ruimtelijk beleid provincie Zuid-Holland

Bijgevoegde documenten

3 Vrijvallen subsidie derde tranche glasbeleid (Achterstrypseweg 5 en Groeneweg 7)

Bijgevoegde documenten

4 Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

5 Principeverzoek ontwikkeling Maasweg en Zeehoeveweg Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Sportimpuls

Bijgevoegde documenten

7 Principeverzoek 2e Slag Rockanje

Bijgevoegde documenten

8 Planning & Control cyclus 2018

Bijgevoegde documenten

9 Opdrachtverstrekking ondersteuning glasproject

Bijgevoegde documenten

10 Evaluatie 1e pilot nul op de meter Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

11 Wob-verzoek namens de bewoners van A. Taerlingstraat 1 te Rockanje met betrekking tot het project Snippergroen

Bijgevoegde documenten

12 Overzicht controles brandveiligheid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Bijgevoegde documenten

13 Tarieventabel accommodaties 2018

Bijgevoegde documenten

14 Ontwerpbestemmingsplan Duinzoom 20 Rockanje

Bijgevoegde documenten

15 Ontwerpbestemmingsplan Maasvlakte 2 (gemeente Rotterdam)

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie