Vergadering Burgemeester en wethouders 30-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 21-03-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering B&W 30 januari 2018

Bijgevoegde documenten

1 Beschikbaar stellen van een werkplek ten behoeve van het Waterschap

Bijgevoegde documenten

2 Landelijke Klimaatscan

Bijgevoegde documenten

3 Klacht over testen vuurwerk schietbaan Maasvlakte

Bijgevoegde documenten

4 Vaststellen Normenkader wet- en regelgeving 2017 t.b.v. accountantscontrole

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie