Vergadering Burgemeester en wethouders 23-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 06-03-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 23 januari 2018

Bijgevoegde documenten

1 Startnotitie vorming Agenda Kust- en natuurontwikkeling

Bijgevoegde documenten

2 Subsidiebeleid

Bijgevoegde documenten

3 Uitspraken rechtbank Rotterdam mbt voorlopige voorzieningen tegen de omgevingsvergunningen realisatie tuinbouwbelevingscentrum en caravanstalling met zonnedak aan de Konneweg in Tinte

Bijgevoegde documenten

4 Interbestuurlijk toezicht 2016

Bijgevoegde documenten

5 Reactie financieel toezicht 2018

Bijgevoegde documenten

6 Inrichtingsvoorstel pad Vestalaan achter Zeeweg naar bouwplan Drenkeling

Bijgevoegde documenten

7 Stichting samenwerkingsscholen Voorne-Putten en fusie-effectrapportage

Bijgevoegde documenten

8 Toezicht- en handhavingsplan 2018

Bijgevoegde documenten

9 Sanering en herontwikkeling Ruigendijk 14 / Dwarsweg Tinte

Bijgevoegde documenten

10 Bestemmingsplan Torenweg 1/5 Rockanje en Ruigendijk Tinte

Bijgevoegde documenten

11 Bouwplan oprichten woning Duinoordseweg 6 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

12 Verduurzaming verlichting 1e en 2e Slag Badstrand Rockanje

Bijgevoegde documenten

13 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Westvoorne 2018

Bijgevoegde documenten

14 Concept voorontwerp omgevingsplan Buitengebeid Westvoorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie