Vergadering Burgemeester en wethouders 16-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 31-01-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering 16 januari 2018

Bijgevoegde documenten

1 Economische Monitor 2017

Bijgevoegde documenten

2 Reactie gemeenten Voorne op Tweede Tussenrapportage Slimmer en sterker bestuur PZH.

Bijgevoegde documenten

3 Wob-verzoek vuurwerkincident 1 januari 2017

Bijgevoegde documenten

4 Voorlopige subsidie SMW 2018

Bijgevoegde documenten

5 Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake zwempaviljoen beroep Molendijk 8 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Voortgang samenwerking afvalwaterketen Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

7 Planschaderegeling windmolenpark Slufterdam

Bijgevoegde documenten

8 Toetreding tot Dimpact

Bijgevoegde documenten

9 Aanbevelingen rekenkamerrapport Burger- en Overheidsparticipatie Westvoorne

Bijgevoegde documenten

10 Inkoop dienstverlening Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie