Vergadering Burgemeester en wethouders 09-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 23-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 9 januari 2018.

Bijgevoegde documenten

1 Dagvaarding namens de heer W.G. Rijkenbarg, Sagittastraat 14 in Rockanje.

2 Ambtelijke welstandstoets.

Bijgevoegde documenten

3 Dagvaarding namens de heer E. van der Hammen en mevrouw E.S. van der Hammen-Klepeis, A. Taerlingstraat 1 in Rockanje.

4 Het aanwijzen van stemlokalen voor de Gemeenteraadsledenverkiezingen en het referendum omtrent de sleepwet.

Bijgevoegde documenten

5 Projectbestuur werkorganisatie Voorne; aanwijzing leden.

Bijgevoegde documenten

6 Stand van zaken verbreding duinovergangen.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie