Vergadering Burgemeester en wethouders 19-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 17-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 19 december 2017

Bijgevoegde documenten

1 Beantwoording raadsvragen december 2017

Bijgevoegde documenten

2 Luchtkwaliteit Cultureel Centrum De Man te Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

3 Het geactualiseerd informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2017

Bijgevoegde documenten

4 Aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Havenbedrijf Rotterdam

Bijgevoegde documenten

5 Evenementenbeleid startnotitie

Bijgevoegde documenten

6 Straatnamen Landgoed Drenkeling fase 1

Bijgevoegde documenten

7 Bestuursovereenkomst Alliantie Energietransitie

Bijgevoegde documenten

8 Beleidsregels kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie

Bijgevoegde documenten

9 Voetbalaccommodaties Westvoorne

Bijgevoegde documenten

10 Bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 5 september 2017 aanwijzen perceel aan de Hippelseweg te Rockanje als locatie voor carbidschieten en waarvoor ontheffing is verleend

Bijgevoegde documenten

11 Evaluatie uitvoeringsprogramma 2017, vaststellen uitvoeringsprogramma 2018 Ruimtelijke Ordening (Toezicht en Handhaving)

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie