Vergadering Burgemeester en wethouders 05-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 02-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering B&W 5 december 2017

Bijgevoegde documenten

1 Ontwikkeling glastuinbouw Westerlandseweg 4/6 Tinte

Bijgevoegde documenten

2 Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040

Bijgevoegde documenten

3 Fasedocument MFC De Brede school Rockanje

Bijgevoegde documenten

4 Ontwerpbestemmingsplan Colinslandsedijk 27 Tinte

Bijgevoegde documenten

5 Ontwerpbestemmingsplan Sanering Glastuinbouw Westvoorne 2018, locaties Ziekewei 14-16/Waterbospad (ongenummerd), Rondeweiweg 12 en Walinxweg 3 te Rockanje

Bijgevoegde documenten

6 Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

7 Ontwikkeling en exploitatieovereenkomst De Tinteling

Bijgevoegde documenten

8 Maatregelen verkeer Voorweg

Bijgevoegde documenten

9 Jeugdraad

Bijgevoegde documenten

10 Aanvraag subsidie zorginfrastructuurmiddelen

Bijgevoegde documenten

11 Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland n.a.v. hoorziting over wijziging VRM Windenergie

Bijgevoegde documenten

12 Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake Quacksedijk 6 Rockanje

Bijgevoegde documenten

13 Beeldkwaliteit reclames in de centrumgebieden

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie