Vergadering Burgemeester en wethouders 28-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 12-01-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 28 november 2017

Bijgevoegde documenten

1 Raadsbrochure Evaluatie Collegeprogramma 2015-2018

Bijgevoegde documenten

2 Thermische onkruidbestrijding op verhardingen

Bijgevoegde documenten

3 Verlenging onderhoudscontract Voorne Putten Werkt (VPW) 2018

Bijgevoegde documenten

4 Subsidiebeleid

Bijgevoegde documenten

5 Motie gelijke kansen voor ieder kind

Bijgevoegde documenten

6 Aanbesteding parkeerdienstverlening

Bijgevoegde documenten

7 Onderzoeksgebied Brielle WSHD Traject 20-2

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie