Vergadering Burgemeester en wethouders 14-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 04-01-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 14 november 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Samen Doen initiatief: pannaveld Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

2 Parkeren Stuifakker.

Bijgevoegde documenten

3 Voortgangsrapportage project snippergroen.

Bijgevoegde documenten

4 Uitvoeringsnotitie huishoudelijk afval 2017-2019.

Bijgevoegde documenten

5 Verlenging overeenkomsten Wmo begeleiding, Jeugd extramurale zorg, Jeugd Basis GGZ en Jeugd dyslexiezorg.

Bijgevoegde documenten

6 Beleidsplan Kunst en Cultuur Westvoorne 2018-2022.

Bijgevoegde documenten

7 Aanpak winterbeplanting Fleur in de kern.

Bijgevoegde documenten

8 Nota risicomanagementbeleid 2018-2021.

Bijgevoegde documenten

9 Belastingverordeningen 2018.

Bijgevoegde documenten

10 Benoeming (plv) leden voor het hoofd- en centraalstembureau.

Bijgevoegde documenten

11 Wijziging APV Westvoorne 2018.

Bijgevoegde documenten

12 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG) + Functionaris Gegevensbescherming.

Bijgevoegde documenten

13 Aanpak Realisatie IT werkorganisatie Voorne (managementsamenvatting).

Bijgevoegde documenten

14 Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Voorne.

Bijgevoegde documenten

15 2e Bestuursrapportage 2017.

Bijgevoegde documenten

16 2e tussenrapportage 2017 Syntrophos.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie