Vergadering Burgemeester en wethouders 06-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 22-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering 6 november 2017

Bijgevoegde documenten

1 Subsidievaststelling 2016 en subsidieverlening 2018 onafhankelijke cliƫntondersteuning ouderen

Bijgevoegde documenten

2 Verslag leerplicht 2015-2016 en 2016-2017

Bijgevoegde documenten

3 Cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2017

Bijgevoegde documenten

4 Initiatief waterberging/zonnepark Westerlandseweg Tinte

Bijgevoegde documenten

5 Voortgang ontwikkelingen De 5 Bladeren/Vroonapart

Bijgevoegde documenten

6 Brief omtrent onvoldoende informeren taxateur over bijzondere situaties Snippergroen langs de singels

Bijgevoegde documenten

7 Wob-verzoek betreffende stukken Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Windgat

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie