Vergadering Burgemeester en wethouders 24-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 06-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering 24 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

1 Verlenging onderhoudscontract openbare verlichting 2013-2017

Bijgevoegde documenten

2 Beantwoording brief verharden pad door duinen (wandelpad)

Bijgevoegde documenten

3 Trefpunten, voorlopige subsidie 2018, definitieve vaststelling subsidie 2016, Stichting Werkgroep Ouderen Rockanje en Leemgaarde Stichting Samen in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Subsidievaststelling 2016 en subsidieaanvraag 2018 mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning

Bijgevoegde documenten

5 Asbestsanering Tintestein

Bijgevoegde documenten

6 Planschadebesluit Panneweg 2 Rockanje

Bijgevoegde documenten

7 Planschadebesluit Koningslaan 25 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

8 Planschadebesluit Kruisbooglaan 56 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

9 Planschadebesluit Kruisbooglaan 58 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

10 Planschadebesluit Kruisbooglaan 94 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

11 Planschadebesluit Kruisbooglaan 70 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

12 Planschadebesluit Kruisbooglaan 60 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

13 Planschadebesluit Kruisbooglaan 92 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

14 Planschadebesluit Kruisbooglaan 62 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

15 Planschadebesluit Kruisbooglaan 90 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

16 Planschadebesluit Kruisbooglaan 58 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

17 Planschadebesluit Kruisbooglaan 52 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

18 Arrest Gerechtshof Den Haag Hortweg 10 Rockanje

Bijgevoegde documenten

19 Aanbestedingsprocedure MFC Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

20 Molendijk 72 Rockanje

Bijgevoegde documenten

21 Bijdrage Week van de Coƶperatie

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie