Vergadering Burgemeester en wethouders 10-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 30-11-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 10 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

1 Aangepaste zienswijze bussenleningen

Bijgevoegde documenten

2 Positionering Veilig Thuis

Bijgevoegde documenten

3 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Westvoorne 2017

Bijgevoegde documenten

4 Principeverzoek extra woningen Molenweg 47a en 49 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

5 Aelbrechtsweg 10 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Ontwerpbestemmingsplan Torenweg 1/5 Rockanje / Ruigendijk Tinte

Bijgevoegde documenten

7 Septembercircularie 2017 gemeentefonds

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslag bezwaarschriften 2016

Bijgevoegde documenten

9 Zienswijze Beleidsplan VRR 2018-2022

Bijgevoegde documenten

10 Accountantscontrole 2017

Bijgevoegde documenten

11 Zienswijze Ontwerp Programma van Eisen Concessie Parkshuttle

Bijgevoegde documenten

12 Zienswijze evaluatie MRDH

Bijgevoegde documenten

13 Beantwoording vragen Begroting 2018-2021

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie