Vergadering Burgemeester en wethouders 03-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 18-11-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 3 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

1 Integratie doelgroepenvervoer en OV op Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

2 Quality Coast Award 2017

Bijgevoegde documenten

3 Begeleiding aanbestedingstraject parkeerdienstverlening

Bijgevoegde documenten

4 Besluitvorming vaststelling hogere grenswaarde industrielawaai Duinoordseweg 6 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

5 Principeverzoek toekomstige herontwikkeling Fazantenlaan Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Zienswijze tegen de vestiging van een tuinbouwbelevingscentrum en caravanstalling met Zonnedak aan de Konneweg 4a-6a in Tinte

Bijgevoegde documenten

7 Voortaan Voorne - definitieve vaststelling bedrijfsplan "Eenheid in verscheidenheid" d.d. 12 december 2016, en definitief besluit tot het realiseren van de Werkorganisatie Voorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie