Vergadering Burgemeester en wethouders 19-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 06-10-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 19 september 2017

Bijgevoegde documenten

1 Notitie Naamgeving en Nummering 2017

Bijgevoegde documenten

2 Wet langdurige zorg (Wlz)-cliƫnten en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in particuliere woon-/zorgvormen

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie