Vergadering Burgemeester en wethouders 12-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 26-10-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 12 september 2017

Bijgevoegde documenten

1 Instellen van een parkeerverbodzone op de Kerkweg Rockanje

Bijgevoegde documenten

2 Verplaatsen locatie laadpaal voor het laden van elektrische voertuigen

Bijgevoegde documenten

3 Vervangen huis- en kolkaansluitingen Van Itersonlaan Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Aanschaf ondergrondse papiercollector locatie Patrijzenlaan (Leemgaarde)

Bijgevoegde documenten

5 Subsidie MEE Zuid-Hollandse Eilanden mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 2017, aanvullende aanvraag

Bijgevoegde documenten

6 (Laatste) verlenging contract Leerlingenvervoer en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer tot einde contractperiode

Bijgevoegde documenten

7 Aanvullende subsidie bewegingsonderwijs PUSH 2017 en vaststelling 2016 (jongerenwerk en combinatiefunctionaris)

Bijgevoegde documenten

8 Vaststelling diverse subsidies 2016 (CJG Rijnmond, Kwadraad, Flexus Jeugdplein)

Bijgevoegde documenten

9 Vaststelling subsidie J&O 2016 (Flexus Jeugdplein, Trivium Lindenhof)

Bijgevoegde documenten

10 Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg

Bijgevoegde documenten

11 Erfpachtvoorwaarden Zuid-Hollands Landschap / De Duinmieren

Bijgevoegde documenten

12 Uitbreidingsplan camping Ketjil

Bijgevoegde documenten

13 Bestemmingslegging Duinzoom 20-22 Rockanje

Bijgevoegde documenten

14 Bestemmingsplan "Landgoed Drenkeling, Wonen in het park 1e fase" en "Beeldkwaliteitsplan De Erven te Rockanje"

Bijgevoegde documenten

15 Opdrachten ontwerpteam MFC de Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

16 Opdrachten management en ontwerpteam MFC de Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

17 Vuurwerkshows

Bijgevoegde documenten

18 Aanrijtijden ambulances

Bijgevoegde documenten

19 Realisatie 14 nul-op-de-meter Koopgarant woningen door Woonbedrijf

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie