Vergadering Burgemeester en wethouders 29-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 19-10-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 29 augustus 2017

Bijgevoegde documenten

1 Verkenning mogelijkheden Agenda Kust- en natuurontwikkeling

Bijgevoegde documenten

2 Oproep CNV Overheid aan aandeelhouders Eneco

Bijgevoegde documenten

3 Project Introductie deelauto's gemeente Westvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Vervangen noodaggregaat gemeentehuis Rockanje

Bijgevoegde documenten

5 Aanpassing besluit omgevingsvergunning Molendijk 8 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Vaststelling hogere grenswaarde industrielawaai Duinoordseweg 6 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

7 Bestemmingsplan Hoofdweg Oostvoorne 2017

Bijgevoegde documenten

8 Bestemmingsplan MFC Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

9 Wettelijk vooroverleg bestemmingsplan Maasvlakte 2

Bijgevoegde documenten

10 Bestemmingsplan Middelweg 13 Rockanje/Ruigendijk Tinte

Bijgevoegde documenten

11 Gebruiksovereenkomst Korteweg Rockanje

Bijgevoegde documenten

12 Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2017

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie