Vergadering Burgemeester en wethouders 05-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 19-10-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 5 september 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Beantwoording vragen van raadsleden juli en augustus 2017.

Bijgevoegde documenten

2 Motie actief protocol teken preventie.

Bijgevoegde documenten

3 Subsidieverlening bemoeizorg 2018 en subsidievaststelling bemoeizorg 2016 (Antes, Bavo Europoort, Pameijer).

Bijgevoegde documenten

4 Cliƫntondersteuning in Westvoorne.

Bijgevoegde documenten

5 Besteding middelen Marketingorganisatie OP Voorne-Putten.

Bijgevoegde documenten

6 Divosa Benchmark / vangnetregeling.

Bijgevoegde documenten

7 Katteweg 3 Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

8 Mandaatbesluit voor het toewijzen van startersleningen.

Bijgevoegde documenten

9 VRR beleidsplan 2018-2022.

Bijgevoegde documenten

10 Aanwijzingsbesluit locatie carbidschieten Rockanje.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie