Vergadering Burgemeester en wethouders 02-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 18-09-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 2 augustus 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg/Langeweg Rockanje.

Bijgevoegde documenten

2 Zienswijze Verordening bussenleningen 2017.

Bijgevoegde documenten

3 Bezwaarschrift gericht tegen het namens B&W genomen besluit van 20 september 2016, waarbij een omgevingsvergunning voor het maken/veranderen van een uitweg is geweigerd.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie