Vergadering Burgemeester en wethouders 11-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 27-08-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering B&W 11 juli 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Bouw extra sociale woningen.

Bijgevoegde documenten

2 Uitvoering tijdelijke verkeresmaatregelen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van scholen op de locatie Dwarsweg Rockanje.

Bijgevoegde documenten

3 Beleidsnota Schulddienstverlening 2017 - 2020 en beleidsregels schulddienstverlening 2017 definitief.

Bijgevoegde documenten

4 Europees onderzoek behoud (onderwater) cultureel erfgoed.

Bijgevoegde documenten

5 Hertel vloer Verenigingsgebouw Tinte.

Bijgevoegde documenten

6 Erfpacht Paddestoel 2e Slag.

Bijgevoegde documenten

7 Stand van zaken beschermd gezicht duingebied.

Bijgevoegde documenten

8 Jaarrekening DCMR 2016 en Begroting DCMR 2018.

Bijgevoegde documenten

9 MER-rapport en bijbehorende stukken HES Tank Terminal Hartelstrook Maasvlakte.

Bijgevoegde documenten

10 Positionering gemeente Westvoorne.

Bijgevoegde documenten

11 Burgerinitiatief Maria Rust.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie