Vergadering Burgemeester en wethouders 04-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 27-08-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst B&W van 4 juli 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Damoclesbeleid.

Bijgevoegde documenten

2 Aanleg parkeervakken Vestahof.

Bijgevoegde documenten

3 Adviesraad Sociaal Domein.

Bijgevoegde documenten

4 Harmonisatie Peuteropvang 1-1-2018.

Bijgevoegde documenten

5 Jaarprogramma subsidies 2016 (vaststeling definitieve subsidies).

Bijgevoegde documenten

6 Autorisatieprocedure Suwinet.

Bijgevoegde documenten

7 Motie windenergie aangenomen in de raad van 30 mei 2017.

Bijgevoegde documenten

8 Persberichten Eneco Nuon over Windmolens Slufterdam en Havenbedrijf over pilot diepe geothermie Maasvlakte-Europoort.

Bijgevoegde documenten

9 Lezersonderzoek naar bereik, gebruik en waardering magazine de Westvoornaer.

Bijgevoegde documenten

10 Aanschaf matrixborden

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie